Uvjeti korištenja

Web stranicu www.sezonaudukatu.hr (dalje u tekstu: web lokacija) pokrenuo je i uređuje DUKAT d.d., Zagreb, Marijan Čavića 9 (u nastavku: DUKAT).

Prvim korištenjem web lokacije smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web lokaciji i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uvjete korištenja, molimo da se obratite našem uredništvu na adresu pr@hr.lactalis.com. Izgled i sadržaj web lokacije te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

  1. Uvjeti korištenja
  2. Autorska prava
  3. Jamstva i uskraćivanje prava
  4. Promjene i prestanak važenja


Uvjeti korištenja

Dopušteno korištenje

Preuzimanje i ispis obavijesti, materijala, obrazaca i sl. te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja DUKATA i/ili drugih nositelja prava iskorištavanja autorskih djela te autora. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili intelektualno vlasništvo.

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od DUKATA. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja DUKATA. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. DUKAT pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše. Dostavljanje sadržaja i materijala. Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže, recepte) na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) DUKATU neopozivo teritorijalno i vremenski te sadržajno neograničeno, isključivo pravo iskorištavanja, adaptiranja i mijenjanja, uklapanja u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.


Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada DUKATU, ili je ustupljen DUKATU, a u vlasništvu je trećih osoba. DUKAT također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu DUKATA ili u vlasništvu trećih osoba, a DUKAT je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama isključivo su vlasništvo DUKATA. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internetskim stranicama pripada DUKATU odnosno trećim osobama-partnerima DUKATA. Sva su prava pridržana. Dopuštenje se može dati subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s DUKATOV