Najčešće postavljana pitanja - proizvodnja

20. ožujka 2019.
Objavio: Ljudski resursi

Koji su zadaci i odgovornosti operatera linije?

  • rukovanje s više strojeva na tehnološkim linijama
  • kontrola rada strojeva
  • kontrola proizvoda na liniji proizvodnje (pakiranje, oznake/datuma na proizvodu, mase proizvoda i dr.)
  • vođenje potrebnih evidencija
  • kontrola čistoće strojeva, opreme i radnog prostora
  • primopredaja poslova i proizvoda u smjeni
  • udovoljavanje zahtjevima HACCP sustava u skladu s procedurama
  • provođenje mjera iz osobne i proizvodne higijene, mjera zaštite na radu

 

U kojem roku mogu napredovati i dobiti veću plaću?

Sistematizacija radnih mjesta u proizvodnji definirana je Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta. Sustav bodovanja za radno mjesto operatera linije definiran je potrebnim znanjima, broju strojeva na kojima zaposlenik zna raditi kao i zahtjevnosti posla. Napredovanje je moguće kroz stjecanje novih znanja i vještina rada na proizvodnim linijama i strojevima, a svaki zaposlenik svojim pristupom poslu i brzini učenja pridonosi kraćem svladavanju rada na pojedinom stroju te u konačnici napredovanju.

 

Koliko traje proces učenja rada na stroju?

Proces učenja na pojedinom stroju ovisi o kompleksnosti stroja pa tako na jednostavnijim strojevima proces učenja traje u prosjeku do 3 mjeseca, na zahtjevnijim strojevima u prosjeku do 6 mjeseci, a na kompleksnijim strojevima proces učenja traje do 9 mjeseci.

Ističemo kako svaki zaposlenik svojim pristupom poslu i brzini učenja pridonosi kraćem svladavanju rada na pojedinom stroju te u konačnici napredovanju.

 

Postoji li sustav uvođenja u posao?

Da. Za uvođenje u posao novih zaposlenika zadužen je interni trener - operater linije koji ima dugogodišnje radno iskustvo i znanje za rad na pojedinom stroju. Interni trener nove zaposlenike upoznaje s procesom rada, radnim uputama te za svakog zaposlenika priprema plan uvođenja u posao, uz stalno mentorstvo.

 

Postoji li mogućnost zapošljavanja za stalno?

Da. Svaki zaposlenik u proizvodnji ima priliku učiti uz mentorstvo internog trenera i dokazati se svladavajući potrebna znanja i vještine.  Zaposlenicima koji pokažu potrebnu brzinu i kvalitetu svladavanja potrebnih znanja, sklonost timskom radu i predanost poslu koji obavljaju mogu biti ponuđena stalna zaposlenja.

Povezani članci.